van điện từ 21

350,000

màu trắng hoặc đen

AC 220