van điện từ 32

550,000

màu trắng hoặc den

AC 220