BỘ MÁY PHUN SƯƠNG 15 BÉC PHUN GP 2500:

1,020,000

TRỌN BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:

+ 1 máy phun sương rời

+ 15 bộ béc phun

+ 20 m dây.

+ 1 bộ lọc nước